Spaceman Melnik

Spaceman Melnik a 2018

a"Виното е космически проблем"
Любовта към Мелнишкия край ни отведе в избата на нашите приятели от Орбелия, въплъщаваща духа на българския дух и любовта към корените. Нестандартният бленд между ранна и широка мелнишка лоза, съпътства винения ни път последните няколко години. Дивотата на широката мелнишка лоза и непокорния дух, който носи, в комбинация с дълбочината на мелник 55 и неговите прекрасни "землисти" нотки, карат виненното сърце да се развълнува и трепти. Нашият космонавт, съчетал в себе си сблъсъка между старото и новото(както всички нас, изградени на база възпитанието на нашите родители+случването в съвременния свят  и адаптацията към него), копнее за изследване на себе си и съответните производни, но притегателната сила на корена му помага да не забравя откъде е излетял.
 

PHOTOS

WHERE TO GET